Bản Tin Hoạt Động


Bản Tin Hoạt Động

Mô tả công việc hàng ngày của Luật sư.

19/08/2021 2928 Lượt xem

Mô tả công việc hàng ngày của Luật sư.. Luật sư phải đảm đương những công việc gì hàng ngày và trang bị công cụ. Vốn kiến thức pháp ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Luật hình sự là gì?

19/08/2021 2678 Lượt xem

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước trong hoạt động đấu tranh chống và phòng chống tội phạm, góp phần duy ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Bộ Luật dân sự và nguyên tắc giải quyết bồi thường thiệt hại

19/08/2021 3159 Lượt xem

Bộ luật dân sự. Hiện tại liên quan đến vấn đề.  Rất nhiều công dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày.  Gặp phải các vấn đề liên quan và liên đới ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Lĩnh vực hoạt động pháp lý tại Công ty Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 2198 Lượt xem

Lĩnh vực hoạt động pháp lý Công ty Luật Hà Sơn Bình cung cấp dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực như: Luật Đất Đai, Luật Hợp Đồng, Luật Sư Doanh ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Hình thức tư vấn pháp luật tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 1965 Lượt xem

Tư vấn pháp luật tại Công ty Luật Hà Sơn Bình chúng tôi chia ra các nhóm hình thức tiếp cận dịch vụ khác nhau qua đó xây dựng quy trình tiếp nhận ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Điều kiện kết hôn và văn bản pháp luật quy định 2021

19/08/2021 1955 Lượt xem

Điều kiện kết hôn. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2021 quy định bao quát các nội dung về hôn nhân và gia đình, như: kết hôn, quan hệ giữa vợ và ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Dịch vụ thuê luật sư riêng tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 2956 Lượt xem

Dịch vụ thuê luật sư. Hiện nay do nhu cầu hoạt động, con người phải tiếp cận đến nhiều tình huống pháp lý hàng ngày. Phát sinh nhiều nhu cầu tư ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Các văn bản pháp luật được cung cấp tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 1607 Lượt xem

Các văn bản pháp luật được cung cấp Tại Công ty Luật Hà Sơn Bình. húng tôi chuyên nghiên cứu văn bản pháp luật hiện hành.  Và cung cấp văn bản ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Bạn nên chọn hình thức tư vấn pháp luật nào tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 1447 Lượt xem

Hình thức tư vấn pháp luật hiện tại Công ty Luật Hà Sơn Bình chúng tôi xây dựng đầy đủ phương thức tư vấn nhằm mục đính đáp ứng tốt ...

Xem chi tiết