Nhà Đất


Nhà Đất

Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

05/08/2021 167 Lượt xem

Khi có tranh chấp đất đai, Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải. Trường hợp không tự hòa giải thì nộp đơn yêu cầu tại UBND cấp xã nơi có đất ...

Xem chi tiết