Văn bản pháp luật


Chưa phân loại

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

27/07/2023 2271 Lượt xem

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 Bộ luật số 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

22/07/2023 1964 Lượt xem

 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

20/07/2023 1900 Lượt xem

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015 Bộ luật số 95/2015/QH13 quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

15/07/2023 1256 Lượt xem

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Bộ luật số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về ...

Xem chi tiết

Luật Trợ giúp pháp lý

Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

21/10/2022 2261 Lượt xem

LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ   Luật số 11/2017/QH14 quy định về người được trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019

22/08/2021 4888 Lượt xem

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2019. VĂN BẢN HỢP NHẤT 07/VBHN-VPQH NĂM 2019 HỢP NHẤT LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH. Số hiệu: ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Luật hôn nhân và gia đình

19/08/2021 5974 Lượt xem

Luật hôn nhân và gia đình. Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. >>>Tải toàn ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Các văn bản pháp luật được cung cấp tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 3864 Lượt xem

Các văn bản pháp luật được cung cấp Tại Công ty Luật Hà Sơn Bình. húng tôi chuyên nghiên cứu văn bản pháp luật hiện hành.  Và cung cấp văn bản ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015

16/08/2021 2840 Lượt xem

Tải toàn bộ văn bản: Bộ luật Tố tụng dân sự 2015. Mọi thắc mắc liên quan luật tố tụng dân sự hay bất cứ vấn đề khác liên quan đến luật, vui lòng ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng luật hình sự về án treo

16/08/2021 2630 Lượt xem

Nghị quyết 01/2013/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng điều 60 của Bộ luật hình sự về án treo, nội dung cụ thể như sau:   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Bộ luật hàng hải việt nam 2015

16/08/2021 2589 Lượt xem

Tải toàn bộ văn bản: BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015. Mọi thắc mắc nào liên quan luật hàng hải hay bất cứ vấn đề khác liên quan đến luật, vui lòng ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Bộ luật lao động 2019

16/08/2021 2659 Lượt xem

Bộ luật lao động 2019 theo số 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, ...

Xem chi tiết

Bản Tin Pháp Luật

VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-VPQH NĂM 2017 HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH

13/08/2021 7834 Lượt xem

    VĂN BẢN HỢP NHẤT 01/VBHN-VPQH NĂM 2017 HỢP NHẤT BỘ LUẬT HÌNH SỰ DO VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BAN HÀNH Tải về Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Thông tư 74/2015/TT-BTC về thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

13/08/2021 2725 Lượt xem

THÔNG TƯ 74/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN, SỬ DỤNG VÀ THANH QUYẾT TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

11/08/2021 2878 Lượt xem

THÔNG TƯ 06/2021/TT-BTC HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH Số hiệu: ...

Xem chi tiết