Thuế


Thuế

Mức thuế suất của hộ, cá nhân kinh doanh từ 01/8/2021

12/08/2021 134 Lượt xem

Thuế suất là mức thuế phải nộp do Nhà nước quy định. Với việc Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 01/8/2021, tại bảng thuế suất ...

Xem chi tiết

Doanh Nghiệp - Đầu Tư

Dịch vụ Tư vấn thuế

11/08/2021 280 Lượt xem

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn, nhưng ở những ...

Xem chi tiết

Bản Tin Pháp Luật

Hạn nộp hồ sơ, hạn nộp thuế của hộ kinh doanh từ 01/8/2021

26/07/2021 131 Lượt xem

Căn cứ Điều 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hạn nộp hồ sơ khai thuế và hạn nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Cách tính thuế theo phương pháp khoán từ ngày 01/8/2021

26/07/2021 149 Lượt xem

Quy định về phương pháp khoán Căn cứ Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC, phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế ...

Xem chi tiết

Thuế

Khai thuế hộ, cá nhân kinh doanh theo Thông tư 40

26/07/2021 151 Lượt xem

Căn cứ Điều 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Thông tư 40/2021/TT-BTC, hồ sơ khai thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo từng trường hợp như sau: ...

Xem chi tiết