Có phải thay đổi hộ chiếu phổ thông khi đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân không

Khoản 1 Điều 23 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định trách nhiệm của người được cấp giấy tờ xuất cảnh như sau:

“Điều 23: Trách nhiệm của người được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh

  1. Giữ gìn, bảo quản giấy tờ xuất nhập cảnh; báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi bị mất giấy tờ xuất nhập cảnh; làm thủ tục cấp mới khi giấy tờ xuất nhập cảnh bị hư hỏng, thay đổi thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính.

ho chieu gan chip dien tu co nhung uu diem gi 862

Bên cạnh đó, điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 , được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt nam và Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của công dân nước ngoài tại Việt Nam quy định điều kiện xuất cảnh như sau:

Điều 33 Điều kiện xuất cảnh

  1. Công dân Việt Nam được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:
  2. a) Có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng;
  3. b) Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực;
  4. c) Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật.
  5. Người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật Dân sự, người chưa đủ 14 tuổi ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này phải có người đại diện hợp pháp đi cùng.”

Đối chiếu với quy định trên, trường hợp hộ chiếu của bạn bị hết hạn, bị hỏng, mất, thay đổi thông tin về nhân thân, đặc điểm nhận dạng, giới tính, nếu có nhu cầu xuất cảnh thì cấp đổi hộ chiếu phổ thông.

Việc bạn thay đổi chứng minh nhân dân thành số căn cước công dân không làm thay đổi thông tin nhân thân, do đó, nếu hộ chiếu vẫn còn hạn thì không bắt buộc phải đổi hộ chiếu mới.

Tuy nhiên, để thuận lợi và thống nhất các loại giấy tờ thì bạn nên đổi hộ chiếu theo số Căn cước công dân mới.

Trên đây là những quy định của pháp luật về hộ chiếu. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn đọc trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006193.