Quy định về cổ đông và hình thức cổ phần công ty cổ phần

Quy định về cổ đông của Luật doanh nghiệp về cổ đông. Và hình thức cổ phần là nội dung mà bất cứ ai thành lập công ty cổ phần cũng quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể hiểu một cách đầy đủ và thực hiện chính xác. Để giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ những thông tin cần thiết nhất. 

Luật doanh nghiệp có quy định về cổ đông như thế nào ?

Cổ đông là các cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Hay cổ đông chính là người góp vốn vào công ty cổ phần. Và sở hữu phần vốn góp tương ứng với số lượng cổ phần đã mua trong công ty.

Số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Luật doanh nghiệp quy định cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Quy định về cổ đông
Quy định về cổ đông

Cổ đông được Luật doanh nghiệp quy định như thế nào?

Luật doanh nghiệp chia cổ đông thành 3 loại chính tương ứng với các loại cổ phần hiện nay bao gồm:

 • Cổ đông sáng lập: Là cổ đông sở hữu ít một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.
 • Cổ đông phổ thông: Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông.
 • Cổ đông ưu đãi: Tương ứng với các loại cổ phần ưu đãi thì có các loại cổ đông ưu đãi như sau: cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi hoàn lại, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác.

Cổ phần trong công ty cổ phần được quy định như thế nào?

Quy định về cổ đông theo luật doanh nghiệp, cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy có bao nhiêu loại cổ phần trong công ty cổ phần?

Cổ phần của công ty cổ phần có thể tồn tại dưới hai loại là: cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi 

Quy định về cổ đông- Cổ phần phổ thông:

Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Quy định về cổ đông
Quy định về cổ đông

Có bao nhiêu loại cổ phần trong công ty cổ phần

Quy định về cổ đông- Cổ phần ưu đãi:

Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết: Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ phần ưu đãi cổ tức là cổ phần được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ phần ưu đãi hoàn lại là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền khác như cổ đông phổ thông.

Quyền của cổ đông khi góp cổ phần thành lập công ty cổ phần

Quyền riêng của cổ đông sáng lập: Cổ đông sáng lập có quyền riêng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Luật doanh nghiệp quy định, cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 03 năm. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hết thời hạn 03 năm, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông. Cổ đông sáng lập cũng có các quyền giống cổ phần phổ thông.

Quy định về cổ đông
luật doanh nghiệp

Cổ đông có những quyền gì đối với công ty cổ phần

Quyền riêng của cổ đông phổ thông:

 • Nhận cổ tức khi công ty làm ăn thuận lợi và sinh lời.
 • Có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.
 • Có quyền yêu cầu, xem xét, tra cứu các thông tin trong Danh sách cổ đông. Có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.
 • Quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài ra theo Quy định về cổ đông. Cổ đông phổ thông có quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Quy định về cổ đông- Quyền riêng của cổ đông ưu đãi:

 • Đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết: Các cổ đông sáng lập sẽ có số phiếu biểu quyết nhiều hơn các cổ đông còn lại.
 • Đối với cổ phần ưu đãi cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức sẽ được hưởng cổ tức cao hơn so với các cổ đông còn lại.
 • Đối với cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ đông sở hữu được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu. Hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

>>> Xem thêm: Những điều cần lưu ý khi tổ chức họp đại hội đồng cổ đông

Nếu quý khách hàng còn thắc mắc hoặc đang có dự định thành lập công ty cổ phần. Hãy gọi ngay cho Luật Hà Sơn Bình để nhận được tư vấn về Luật doanh nghiệp. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

—————————-

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ VP: Đường du lịch Chùa Trầm, Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Hotline: 1900 6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com