Chưa phân loại


Chưa phân loại

Thế chấp tài sản? Xử lý tài sản đang thế chấp khi không còn khả năng trả nợ 2023

16/10/2023 1129 Lượt xem

Thế chấp tài sản là hoạt động pháp lý diễn ra thường xuyên trong thực tế đời sống. Liên quan đến hoạt động này có rất nhiều vấn đề pháp lý phát ...

Xem chi tiết

Bản Tin Pháp Luật

Khiếu nại hành chính? Quy định của pháp luật về khiếu nại hành chính 2023

06/10/2023 4900 Lượt xem

Khiếu nại hành chính là một trong các quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp. Khiếu nại hành chính thực chất là sự phản ứng của ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Quy định mới nhất về khai thác thông tin đất đai năm 2023

02/10/2023 1300 Lượt xem

Khai thác thông tin đất đai là hoạt động chia sẻ thông tin đất đai giữa các cơ quan về nguồn gốc sử dụng đất, giá đất và tình trạng quy hoạch, kế ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

15/08/2023 1653 Lượt xem

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015 Bộ luật số 92/2015/QH13 quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án ...

Xem chi tiết

Bản Tin Pháp Luật

Các bước Làm Hộ chiếu Online tại nhà năm 2023.

08/08/2023 3265 Lượt xem

Các bước Làm Hộ chiếu Online tại nhà năm 2023 Kể từ 01/06/2022, chính thức triển khai thủ tục cấp hộ chiếu Online. Chính sách này giúp người dân ...

Xem chi tiết

Bản Tin Pháp Luật

Thủ tục công nhận Hòa Giải Thành ngoài Toà án.

02/08/2023 3062 Lượt xem

Trong tố tụng dân sự, hoà giải là một trong những chế định quan trọng. Việc công nhận kết quả hoà giải thành ngoài toà án góp phần tích cực trong ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Sử dụng Căn Cước Công Dân để đăng ký xe từ 15/8/2023

30/07/2023 2807 Lượt xem

Từ 15/8/2023, người dân phải sử dụng CCCD để đăng ký xe Theo chính sách mới từ 15/8/2023, người dân không còn được đăng ký xe bằng CMND? Giấy tờ ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Biển số theo mã định danh của chủ xe từ ngày 15.8.2023

28/07/2023 2657 Lượt xem

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như biển số định ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

27/07/2023 2060 Lượt xem

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 Bộ luật số 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao ...

Xem chi tiết