Lương cơ sở năm 2024 tăng hay giảm khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Lương cơ sở năm 2024 tăng hay giảm khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018?

Lương cơ sở năm 2024
Lương cơ sở năm 2024

I. Lương cơ sở năm 2024 tăng hay giảm khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí, tính các khoản trích và các chế độ được hưởng đối với:

Cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Căn cứ theo tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương.

Tại buổi bế mạc Diễn đàn kinh tế – xã hội Việt Nam 2023 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

“Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1-7-2024”

Theo đó, việc cải cách chính sách tiền lương dự kiến có thể sẽ áp dụng từ 01/7/2024 theo như nội dung nêu trên.

Đồng thời, theo như tinh thần tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 có đề cập tới việc sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở mà thay thế bằng mức lương cụ thể trong bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương.

Như vậy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương 2024 mức lương cơ sở sẽ không tăng hay giảm mà có thể sẽ bị bãi bỏ thay vào đó sẽ xây dựng bảng lương mới bằng mức lương cụ thể theo vị trí việc làm áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng (Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP). Do đó, từ giờ đến khi cải cách tiền lương dự kiến từ ngày 01/7/2024 sẽ vấn tiếp tục áp dụng mức lương sở sở lương cơ sở 1.800.000/tháng theo quy định nếu như không có văn bản pháp luật nào ban hành quy định về việc sẽ tăng hay giảm mức lương cơ sở.

II. Đối tượng nào được áp dụng mức lương cơ sở để tính lương, phụ cấp?

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định về đối tượng được áp dụng mức lương cơ sở để tính lương, phụ cấp gồm có:

– Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

– Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

– Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 33/2012/NĐ-CP).

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

– Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

III. Bảng lương mới khi cải cách tiền lương được xây dựng dựa trên yếu tố nào?

Căn cứ tại điểm c khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, có 05 yếu tố chính để xây dựng bảng lương mới đối cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

– Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

– Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

– Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

– Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

– Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Trên đây là toàn bộ nội dung về mức lương cơ sở năm 2024. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn đọc trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật, hãy cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu các thông tin hữu ích về pháp luật. Nếu có bất kỳ vướng mắc nào xin vui lòng liên hệ hotline 19006193 để được tư vấn và hỗ trợ.

Với tiêu chí:
+ Luôn luôn “Tận Tâm”
+ Giữ trọn “Chữ Tín”
+ Đem lại “Hiệu Quả” tối ưu nhất

Với dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại trực tuyến, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đưa từng quy định, đưa dịch vụ Luật sư đến mọi người – mọi nhà!
Chúng tôi mong muốn bất cứ người dân nào, khách hàng nào cũng có thể sử dụng dịch vụ pháp lý, dịch vụ Luật sư, kể cả là những người ít có điều kiện nhất, xa xôi một cách tốt nhất, kịp thời nhất!
Thông tin chi tiết: https://luathasonbinh.vn/
https://www.facebook.com/hasonbinhlawfirm
Hotline: 19006193 /0865 111 218