Làm công việc bán thời gian (part-time) có phải ký Hợp đồng lao động không?

Hiện nay rất nhiều người lựa chọn hình thức làm việc bán thời gian (part – time). Tuy nhiên, khi lựa chọn hình thức làm việc này, người lao động lại chưa nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong khuôn khổ bài viết dưới đây, Luật Hà Sơn Bình tập trung làm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến những nội dung này.

OIP

1. Công việc bán thời gian  (part -time) là gì?

Công việc bán thời gian là công việc sẽ có tổng thời gian làm việc ít hơn trong một tuần so với một công việc toàn thời gian khác. Trên thực tế, công việc bán thời gian thường liên quan đến việc làm theo ca, làm theo giờ đăng ký.

 

2. Người lao động làm công việc bán thời gian có phải ký hợp đồng lao động?

ky hop dong lao dong

 

Điều 32 BLLĐ 2019 quy định:

1. Người lao động làm việc không trọn thời gian là người lao động có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần hoặc theo tháng được quy định trong pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

2. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động làm việc không trọn thời gian khi giao kết hợp đồng lao động.

3. Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương; bình đẳng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ với người lao động làm việc trọn thời gian; bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động.

Như vậy, người lao động làm việc bán thời gian vẫn sẽ được hưởng lương và bình đẳng giống như người lao động làm việc toàn thời gian. Do đó, người lao động đó vẫn phải ký hợp đồng lao động.

 

3. Người làm công việc bán thời gian có được đóng bảo hiểm xã hội không?

OIP 1

 

Như đã nói ở trên, người làm công việc bán thời gian vẫn phải ký hợp đồng lao động, vì vậy tuỳ vào thời gian và tính chất công việc mà hợp đồng lao động đó thể hiện là hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm xã hội 2019 quy định về đối tượng áp dụng. Theo đó, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;
 • Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;
 • Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ đủ 30 ngày trở lên sẽ thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tuy nhiên trên thực tế, những người làm công việc bán thời gian thì thời gian làm việc sẽ không đủ tháng.

Do đó, căn cứ tại Điều 85 Văn bản hợp nhất Luật bảo hiểm xã hội 2019 quy định đối với những người lao động không làm việc và không hưởng lương trong khoảng thời gian từ đủ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì sẽ không cần phải đóng bảo hiểm xã hội. Khoảng thời gian này cũng không được sử dụng để tính tiền thưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Theo đó, người lao động làm việc bán thời gian có tổng thời gian người lao động không làm việc và không hưởng lương từ đủ 14 ngày trở lên trong tháng thì người lao động đó không được đóng bảo hiểm xã hội.

Nói cách khác, người lao động làm việc part – time sẽ được đóng bảo hiểm xã hội nếu đáp ứng 02 điều kiện sau:

 • Giao kết hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên;
 • Thời gian làm việc trong tháng từ đủ 14 ngày trở lên.

Trên đây là những quy định của pháp luật về người lao động làm công việc bán thời gian. Hy vọng qua bài viết trên, Công ty Luật TNHH Hà Sơn Bình đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích.

Trường hợp có thắc mắc Quý khách vui lòng liên hệ theo số Hotline 19006193 để được hỗ trợ và tư vấn.