Bản Tin Hoạt Động


Bản Tin Pháp Luật

Tìm hiểu về luật đất đai và hồ sơ cần chuẩn bị

19/08/2021 893 Lượt xem

Tìm hiểu về luật đất đai và hồ sơ cần chuẩn bị. Luật đất đai là Luật quy định về chế độ sở hữu, chế độ quản lý, chế độ sử dụng về quyền và nghĩa ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Quy trình tiếp nhận tư vấn pháp luật dân sự bạn cần chuẩn bị gì?

19/08/2021 1009 Lượt xem

Quy trình tiếp nhận tư vấn pháp luật dân sự bạn cần chuẩn bị gì?. Trong thực tế, đa phần mọi người chưa thực sự am hiểu và nắm bắt được quyền dân ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Cách tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật online tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 5293 Lượt xem

Cách tiếp cận dịch vụ tư vấn pháp luật online tại Luật Hà Sơn Bình. Khi xã hội ngày càng phát triển thì phương châm “ sống và làm việc theo pháp ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Tư vấn pháp luật miễn phí qua Hotline 1900.6193

19/08/2021 4916 Lượt xem

Tư vấn pháp luật miễn phí qua Hotline 1900.6193. Tư vấn pháp luật miễn phí là một trong những dịch vụ trọng điểm của công ty Luật Hà Sơn Bình. ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Tìm hiểu về dịch vụ tư vấn pháp luật, dịch vụ luật sư tại Luật Hà Sơn Bình

19/08/2021 1273 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn pháp luật khi xã hội ngày càng phát triển kéo theo. Đó là những mối quan hệ xã hội được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật, ...

Xem chi tiết

Tư Vấn Luật Hành Chính

Khám người theo thủ tục hành chính

26/07/2021 1806 Lượt xem

Việc khám người theo thủ tục hành chính chỉ được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó cất giấu trong người đồ vật, tài liệu, phương tiện ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

26/07/2021 1559 Lượt xem

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) ...

Xem chi tiết