Luật hình sự là gì?

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu của Nhà nước trong hoạt động đấu tranh chống và phòng chống tội phạm, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội bình yên, công bằng, dân chủ.

luật hình sự

Luật hình sự là gì?

Luật Hình sự là hệ thống những quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Được coi là tội phạm, quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự?

Ngoài thắc mắc về khái niệm luật hình sự.  Không ít độc giả có băn khoăn đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là gì? Do đó, chúng tôi tiếp tục có những chia sẻ để làm rõ.

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện tội phạm.

Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự khác với đối tượng điều chỉnh của các ngành luật khác. Ví dụ đối tượng điều chỉnh của luật hành chính là quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

Phương pháp điều chỉnh của ngành luật hình sự là phương pháp mệnh lệnh- phục tùng. Theo đó, Nhà nước có quyền buộc người phạm tội phải chịu TNHS.  Hoặc các biện pháp cưỡng chế Nhà nước nghiêm khắc nhất.  Người phạm tội bắt buộc phải thực hiện các mệnh lệnh của nhà nước.

Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén. Hữu hiệu của Nhà nước trong hoạt động đấu tranh chống và phòng chống tội phạm.  Góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế. Bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội bình yên, công bằng, dân chủ. Đồng thời pháp luật hình sự còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức.

Bộ luật hình sự mới nhất

Hiện nay, bộ luật hình sự hiện hành là Bộ luật hình sự năm 2015.  Luật sửa đổi bổ sung năm 2017. Bộ luật quy định về tội phạm và hình phạt.

Nhiệm vụ của bộ luật hình sự được quy định tại khoản 1 của Bộ luật như sau: “Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia. An ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Quyền con người, quyền công dân. Bảo vệ quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của Nhà nước.  Tổ chức, bảo vệ trật tự pháp luật, chống mọi hành vi phạm tội.  giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.”

luật hình sự

So với bộ luật hình sự trước đây bộ luật. Hiện hành có những điểm mới hơn để phù hợp với sự thay đổi của kinh tế xã hội có thể kể đến một số điểm mới như sau:

+ Bộ luật hiện hành thể chế hóa chủ trương của Đảng về hạn chế áp dụng hình phạt tù. Mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù.  Cụ thể Bộ luật quy định hình phạt tiền là hình phạt chính được áp dụng đối với người phạm tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng. Hay như khoản 2 điều 38 quy định: “ 2. Không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng.”số lượng các khoản không quy định hình phạt cũng tăng so với bộ luật cũ

+ Bộ luật đã bổ sung thêm các trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình. Không thi hành án tử hình

+ Bộ luật  năm 2015 đã bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện.  Tuy nhiên những điều kiện đặt ra khá nghiêm ngặt.  Tạo điều kiện cho các phạm nhân tích cực cải tạo tốt được trở về với gia đình. Tuy nhiên sau khi được tha tù thì họ có thời gian giám sát của chính quyền địa phương.

Cấu trúc của bộ luật hình sự bao gồm các phần như sau: Lời nói đầu, Phần những quy định chung, Phần các tội phạm và Phần hiệu lực thi hành.

+ Phần lời nói đầu: Xác định chức năng Bộ luật hình sự.  Xác định trách nhiệm thi hành Bộ luật thuộc về tất cả các cơ quan. Tổ chức và mọi người dân trong xã hội…

+ Phần những quy định chung có 12 Chương gồm 122 điều

+ Phần các tội phạm gồm có 13 chương và 303 điều

+ Phần hiệu lực thi hành gồm có 01 điều, Điều 426

Cụ thể đối với mỗi điều luật ở phần tội phạm.  xét về nội dung của điều luật nhận thấy có hai phần là phần mô tả tội phạm.  hay phần quy định chung và phần xác định hình phạt hay còn gọi là phần chế tài.

Phần quy định: phần quy định thường ở phần đầu của điều luật, mô tả các dấu hiệu pháp lý đặc trưng của tội phạm mà điều luật quy định. Bên cạnh phần mô tả cụ thể các dấu hiệu thì vẫn có những điều luật không có sự mô tả tội phạm mà chỉ nhắc lại tội danh gọi là quy định giản đơn.

Phần chế tài: thường đặt sau phần quy định của điều luật.  Là phần xác định khung hình phạt có thể áp dụng đối với người đã phạm tội được mô tả ở phần quy định. Khung hình phạt là giới hạn giữa mức nhẹ nhất và mức nặng nhất của hình phạt.  Có thể áp dụng đối với người phạm tội (trong giới hạn có thể là các loại hình phạt khác nhau). Mỗi điều luật thường có từ hai khung hình phạt trở lên, trong đó một khung cho trường hợp cơ bản. Các khung còn lại cho trường hợp tăng nặng hay giảm nhẹ.

Trên đây là nội dung bài viết về Luật hình sự là gì?. Chúng tôi hi vọng có thể giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mọi thông tin chi tiết cần tư vấn pháp luật quý vị liên hệ theo địa chỉ:

Thông tin liên hệ sử dụng dịch vụ Luật sư của Luật Hà Sơn Bình:

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ VP: Đường du lịch Chùa Trầm, Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Hotline: 1900 6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com