Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Luật doanh nghiệp mới nhất 2021. Quốc hội đã chính thức thông qua Luật doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14. Theo đó luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Vậy Luật doanh nghiệp mới có những thay đổi và bổ sung gì? Bài viết sau đây của Luật Hà Sơn Bình sẽ cung cấp chi tiết cho bạn.

Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Những điểm mới nhất của Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Quy định thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp

So với Luật Doanh nghiệp 2014 thì luật mới đã bổ sung thêm các đối tượng không được phép thành lập, quản lý doanh nghiệp như:

    Công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp);

        Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi bản thân;

      Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Quy định về con dấu của doanh nghiệp

        Dấu bao gồm dấu được làm ở các cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

        Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

      Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy so với quy định về con dấu của luật cũ thì Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ năm 2021 đã bỏ quy định: “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp”.

Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Quy định về hợp đồng trước khi đăng ký doanh nghiệp

      Người thành lập doanh nghiệp được ký hợp đồng phục vụ cho việc thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trước và trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

      Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết và các bên phải thực hiện việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ theo hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác;

    Trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiện. Người ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng. Trường hợp có người khác tham gia thành lập doanh nghiệp thì cùng liên đới chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó.

Rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh

Luật doanh nghiệp mới nhất có hiệu lực từ 2021. Đã quy định rút ngắn về thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh như sau. Doanh nghiệp phải có văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời gian chậm nhất là 3 ngày làm việc (so với luật cũ là 15 ngày làm việc). Trước khi tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thay đổi trình tự đăng ký thủ tục doanh nghiệp

Theo Điều 26, Luật Doanh nghiệp mới nhất có hiệu lực từ năm 2021. Chỉ rõ các tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn chữ ký số theo quy định.  Để thực hiện giao dịch điện tử hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử. Các tài khoản đăng ký kinh doanh là tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia. Cấp cho cá nhân để thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký để được cấp và việc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp

  • Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên. Cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.
  • Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên. Cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc đồng thuận hoặc do một tổ chức thẩm định giá định giá.

Trường hợp tổ chức thẩm định giá định giá.  Thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế của tài sản đó.  Tại thời điểm góp vốn thì các thành viên. Cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá. đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại. Do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Luật Doanh nghiệp mới nhất 2021 có hiệu lực kể từ 1/1/2021 còn có nhiều quy định mới. Mà bài viết của chúng tôi không thể liệt kê hết được.

Nếu bạn đang quan tâm hoặc có bất kỳ thắc gì hãy liên hệ trực tiếp tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí của Luật Hà Sơn Bình qua số hotline 1900.6193 hoặc theo địa chỉ bên dưới:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

—————————-

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ VP: Đường du lịch Chùa Trầm, Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Hotline: 1900 6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com