Công dân Việt Nam đang du lịch ở nước ngoài bị mất hộ chiếu phải xử lý như thế nào?

1. Trường hợp công dân Việt Nam đang đi du lịch ở nước ngoài bị đánh mất hộ chiếu, có nguyện vọng về nước ngay thì sẽ phải xử lý như thế nào?

them bi chu noi sinh trong ho chieu moi 0509175740

Căn cứ vào Điều 17 luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về các đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn như sau:

Đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

 1. Người ra nước ngoài có thời hạn bị mất hộ chiếu phổ thông, có nguyện vọng về nước ngay.
 2. Người có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu.
 3. Người phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân.
 4. Người được cấp hộ chiếu phổ thông vì lý do quốc phòng, an ninh.

Như vậy, trường hợp công dân Việt Nam ra nước ngoài du lịch bị đánh mất hộ chiếu phổ thông và có nguyện vọng về nước ngay thì sẽ được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn.

Cần lưu ý: Khi bị bạn đánh mất hộ chiếu phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền về việc anh bị mất hộ chiếu phổ thông để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất theo điều 28 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Thủ tục và giấy tờ cần chuẩn bị cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn cho công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài

Căn cứ vào khoản 1 Điều 18 Luật Xuất cảnh nhập cảnh, công dân Việt Nam có thể lựa chọn hai hình thức sau để đề nghị cấp lại hộ chiếu:

 • Cá nhân tự mình đề nghị với Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài; hoặc
 • Cá nhận thông qua nhân thân trong nước để đề nghị cấp lại hộ chiếu.

2.1. Cá nhân tự mình thực hiện thủ tục xin cấp lại hộ chiếu:

Bước 1: Nộp hồ sơ tại cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài (nơi người nộp hồ sơ đang đi du lịch)

Bước 2: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện:

 • Xem xét, quyết định cấp hộ chiếu;
 • Trả kết quả cho người đề nghị và thông báo bằng văn bản cho cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trong trường hợp chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh, nhập cảnh của Công dân Việt Nam;

Bước 3: Nhận kết quả

 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Người đề nghị nhận hộ chiếu cấp mới;
 • Trường hợp chưa đủ căn cứ để cấp hộ chiếu thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản theo mẫu về Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để xác minh, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người đề nghị;

– Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trao đổi, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả lời bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về việc cấp hộ chiếu;

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trả lời, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hộ chiếu và trả kết quả cho người đề nghị; trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do;

2.2. Cá nhân thông qua nhân thân trong nước đề nghị cấp hộ chiếu:

Bước 1: Thân nhân trong nước điền vào tờ khai theo mẫu, nộp đến Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an.

Bước 2: Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của thân nhân trong nước, tiến hành:

 • Tiếp nhân, kiểm tra, trả lời cho thân nhân;
 • Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài;

Bước 3: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thu nhận ảnh của người đề nghị, cấp hộ chiếu phổ thông và trả kết quả.

 

3. Phí và lệ phí đối với thủ tục cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn

Theo quy định tại Thông tư số 264/2016/TT – BTC thì lệ phí cấp mới hộ chiếu cho công dân theo thủ tục rút gọn là 70 USD đối với thủ tục cấp mới hộ chiếu phổ thông.

Trên đây là những quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn cho cá nhân trong trường hợp cá nhân đi du lịch ở nước ngoài bị mất hộ chiếu. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn đọc trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006193.