Hướng dẫn thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Hộ kinh doanh có quy mô kinh doanh nhỏ nhất và đơn giản nhất trong các loại hình kinh doanh của Luật Doanh nghiệp. Cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu về thủ tục thành lập hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh là gì? 

Thanh lập hộ kinh doanh
Hộ kinh doanh cá thể được xem là mô hình nhỏ, ít rủi ro phù hợp với cá nhân, thành viên hộ gia đình mới kinh doanh vì không cần tổ chức bộ máy kế toán thuế


Theo quy định tại Điều 79 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì:

 • Hộ kinh doanh (HKD) do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.
 • Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện đăng ký hộ kinh doanh và người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền là chủ hộ kinh doanh.

Trường hợp nào không phải lập hộ kinh doanh?

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. 

Ai có quyền thành lập hộ kinh doanh?

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định, trừ các trường hợp sau đây:

 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

Trường hợp đã đăng ký hộ kinh doanh thì không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Quy định về thành lập hộ kinh doanh

Tên hộ kinh doanh

 • Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố sau đây: Cụm từ “Hộ kinh doanh” + Tên riêng của hộ kinh doanh.
 • Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
 • Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 • Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

 • Hộ kinh doanh phải đặt địa điểm tại nơi thực hiện hoạt động kinh doanh.
 • Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Ngành, nghề kinh doanh của hộ kinh doanh

 • Khi đăng ký thành lập, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.
 • Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. 

Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh có những thành phần gì?

Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về thành phần hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh  như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;
 • Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Trình tự thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người nộp hồ sơ chuẩn bị hồ sơ theo mục 4 và nộp một trong hai hình thức:

 • Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận của Ủy ban nhân dân huyện;
 • Nộp online trên hệ thống tiếp nhận. Hiện nay một số tỉnh thành phố đã có trang web nộp hồ sơ online. 

Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận 

Bước 2: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả

Hồ sơ hợp lệ: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Hồ sơ không hợp lệ: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Nếu sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Các thắc mắc về hộ kinh doanh

Thành lập hộ kinh doanh thì phải đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế trong bao lâu?

Căn cứ Điều 33 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau: “2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày làm việc kể từ ngày sau đây:a) Được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định thành lập;”. Như vậy thời hạn đăng ký thuế là 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh không phải là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh được không?

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm hoạt động kinh doanh để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh. Tức địa điểm đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh phải là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh.

Phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế nào khi hộ kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh?

Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Cá nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân được đăng ký hộ kinh doanh không? 

Căn cứ Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý hoạt động hộ kinh doanh không?

Theo Điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

Khách hàng có vướng mắc về hộ kinh doanh, có nhu cầu thành lập vui lòng liên hệ hotline: 1900 6193 hoặc bình luận vào bài viết để được hỗ trợ.

Cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu các thông tin hữu ích về pháp luật.
Với tiêu chí:
+ Luôn luôn “Tận Tâm”
+ Giữ trọn “Chữ Tín”
+ Đem lại “Hiệu Quả” tối ưu nhất
Với dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại trực tuyến, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đưa từng quy định, đưa dịch vụ Luật sư đến mọi người – mọi nhà!
Chúng tôi mong muốn bất cứ người dân nào, khách hàng nào cũng có thể sử dụng dịch vụ pháp lý, dịch vụ Luật sư, kể cả là những người ít có điều kiện nhất, xa xôi một cách tốt nhất, kịp thời nhất!
Thông tin chi tiết: https://luathasonbinh.vn/
https://www.facebook.com/hasonbinhlawfirm
Hotline: 19006193