Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế. Mọi doanh nghiệp khi tham gia hoạt động kinh doanh đều phải thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp. Hiểu biết và nắm rõ các quy định về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp là điều vô cùng cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một số thông tin giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này.

Tìm hiểu về luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực.  Đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định. Và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời về các nội dung kê khai với cơ quan thuế. 

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế như thế nào?

Đối với loại thuế khai theo tháng, quý hoặc năm. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi. miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định. Trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.

Khi hồ sơ kê khai thuế được chấp nhận thì người nộp thuế phải nộp số thuế đã khai. Đã tính theo đúng thời hạn quy định vào Ngân sách nhà nước. Mỗi loại thuế, và các khoản nộp Ngân sách nhà nước khác nhau. Có hồ sơ kê khai và cách thức kê khai khác nhau. Người khai có trách nhiệm nộp đầy đủ. Đúng hạn hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Luật doanh nghiệp quy định hồ sơ khai thuế bao gồm những gì?

Hồ sơ khai thuế đối với đối với loại thuế khai.  Và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm: Tờ khai thuế, hoá đơn, hợp đồng. Chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng. Là tờ khai thuế tháng được tính từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng. Như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, phí, lệ phí,…

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế

Hồ sơ kê khai thuế bao gồm những tài liệu nào?

Hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý là Tờ khai thuế tạm tính. Khai theo quý được tính từ ngày đầu tiên của quý đến ngày cuối cùng của quý, như. Khai Thuế thu nhập cá nhân tạm tính. 

 Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

  • Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác liên quan đến xác định số thuế phải nộp;
  • Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm. Báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế.

Thời hạn nộp tờ kê khai thuế thu nhập Luật doanh nghiệp quy định như thế nào?

Luật doanh nghiệp đã quy định rất rõ ràng về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

  • Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 
  • Thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN đối với trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập. chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là 4 ngày. Kể từ ngày có quyết định chia, hợp nhất, sáp nhập. chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.
  • Thời hạn nộp tờ khai thuế TNDN theo lần phát sinh chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày phát sinh.

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế

Thời hạn kê khai thuế được quy định như thế nào?

Việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp.  Là một trong những nghĩa vụ bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Luật doanh nghiệp đã quy định rất rõ ràng về các mức hình phạt đối hành vi trốn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Hoặc thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp muộn.

Do đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý về thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để có thể tiến hành triển khai thực hiện một cách đúng thời hạn. Và không làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp mình.

Tại sao các doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tư vấn kê khai thuế tại Luật Hà Sơn Bình?

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn khai thuế của Luật Hà Sơn Bình sẽ được tư vấn pháp luật. Và dịch vụ kê khai thuế, các vấn đề liên quan đến hoạt động kế toán. Bên cạnh đó, được các luật sư có kinh nghiệm.  Trình độ chuyên môn tốt tư vấn hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp mình. Ngoài ra còn được hỗ trợ các vấn đề sau:

Luật doanh nghiệp quy định về kê khai thuế

Tư vấn luật doanh nghiệp uy tín tại Hà Sơn Bình

  • Tư vấn, thông báo, dự liệu các vấn đề phát sinh.  các rủi ro có thể xảy ra trong quá hoạt động kế toán, kê khai thuế của doanh nghiệp.
  • Chủ động nhắc doanh nghiệp chuẩn bị chứng từ.cân đối dự liệu tiền thuế phát sinh báo doanh nghiệp trước kỳ kê khai thuế.
  • Chịu trách nhiệm về việc kê khai thuế. báo cáo thuế của doanh nghiệp khi có bất kỳ phát sinh rủi ro cho doanh nghiệp từ hoạt động kê khai thuế.

Do đó, nếu doanh nghiệp của bạn không am hiểu về vấn đề kê khai thuế.  Thì giải pháp sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của Luật Hà Sơn Bình.  Là giải pháp tối ưu và hiệu quả.  Chúng tôi tin rằng sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

THÔNG TIN LIÊN HỆ

—————————-

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ VP: Đường du lịch Chùa Trầm, Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Hotline: 1900 6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com