Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định về công ty cổ phần

Luật Doanh Nghiệp 2020. Ngày nay, nhiều doanh nghiệp được thành lập đều ưu tiên lựa chọn loại hình công ty cổ phần. Với ưu điểm chính là tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng, nhiều nhà đầu tư có thể góp vốn vào công ty. Do vậy đây là lựa chọn hợp lý của các công ty tầm trung và lớn. Tuy nhiên để thành lập công ty cổ phần thì phải thực hiện những gì và Luật doanh nghiệp quy định như thế nào?

Tìm hiểu chung về công ty cổ phần quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2020.

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập với những chủ thể sở hữu của nó. Theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Công ty cổ phần là doanh nghiệp. Trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.

Luật doanh nghiệp 2020

        Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

        Cổ đông cũng có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

        Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

Vốn của công ty cổ phần trong Luật Doanh Nghiệp 2020

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty cổ phần khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Cổ phần đã bán là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Các loại cổ phần

Theo quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có các loại cổ phần như sau:

– Cổ phần phổ thông;

– Cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có các loại sau:

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức;

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

+ Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Luật doanh nghiệp 2020

Tư vấn thành lập công ty cổ phần theo đúng luật tại Luật Hà Sơn Bình

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Áp dụng điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần như sau: 

  1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

    a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông. Là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

    b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.
  2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật. Thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định. Thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật. Thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty. 

Hồ sơ chuẩn bị cho việc thành lập công ty cổ phần

Luật Doanh Nghiệp 2020. Quy định người đăng ký công ty cổ phần cần phải chuẩn bị những hồ sơ theo quy định như sau:

        Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

    Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức);

        Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức;

        Danh sách người đại diện theo ủy quyền;

        Bản sao một trong các giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức là cổ đông sáng lập;

        Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;

        Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập. Hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài. Hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật doanh nghiệp 2020

Trình tự đăng ký thành lập công ty cổ phần theo Luật Doanh Nghiệp 2020.

    Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ những loại giấy tờ cần thiết như trên. Khách hàng chỉ cần tạo tài khoản và tiến hành nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Quá trình đăng ký thành lập qua mạng như sau: Người nộp hồ sơ tiến hành nộp CMND bản scan và tạo tài khoản cá nhân. Hoặc tạo tài khoản doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Thời gian để xử lý hồ sơ đăng ký tạo tài khoản là 1 ngày. Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Tải lên văn bản điện tử của bộ hồ sơ. Ký xác thực (thông thường hoặc chữ ký số) hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Nộp hồ sơ.

      Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 03 ngày. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, chuyên viên sẽ hướng dẫn bổ sung những tài liệu còn thiếu. Người nộp sẽ tiến hành khai nộp lại theo quy định của pháp luật.

      Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh gửi sẽ gửi thông báo đến người nộp hồ sơ và yêu cầu nộp toàn bộ hồ sơ bản gốc cùng lệ phí đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

       Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty nếu kiểm tra thấy hồ sơ bản gốc và bản scan giống nhau..

Trên đây là một vài thông tin chung của Luật doanh nghiệp 2020 quy định về công ty cổ phần. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ thắc mắc, cần được tư vấn rõ hơn.

>>> Xem thêm: Luật doanh nghiệp mới nhất 2021

Hãy liên hệ ngay với đội ngũ của Luật Hà Sơn Bình để được giải đáp tận tình.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

—————————-

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN BÌNH

Địa chỉ VP: Đường du lịch Chùa Trầm, Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Hotline: 1900 6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com