Công văn 2490/UBND-VX TP.HCM về biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

__________

Số: 2490/UBND-VX
Về tăng cường các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:

– Thủ trưởng các Sở, ban, ngành;

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Bên cạnh các nội dung đã quy định, để thực hiện triệt để hơn nữa việc giảm mật độ lưu thông trên đường; xét đề nghị của Công an Thành phố tại Công văn số 2948/BC-CATP ngày 25 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu mọi người dân trên địa bàn Thành phố hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải đóng cửa từ 18 giờ 00 đến 06 giờ 00 (hàng ngày); trừ các trường hợp sau:

– Cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch hoặc các lực lượng hỗ trợ theo yêu cầu điều phối để phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

– Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố, bao gồm cả công tác phát hành báo.

– Lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

– Các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện “1 cung đường – 2 điểm đến”; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu.

– Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu ở 12 cửa ngõ chính của Thành phố.

Thời gian thực hiện từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021.

2. Đối với việc đi mua lương thực, thực phẩm thiết yếu: Đề nghị các địa phương triển khai việc phát phiếu theo hộ gia đình, theo ngày chẵn – lẻ, chia khung giờ đi mua để giảm thiểu tối đa mật độ tiếp xúc giữa người với người.

3. Giao Công an Thành phố phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức và các cơ quan liên quan thống nhất, hướng dẫn cụ thể về nhận diện lực lượng, phương tiện được phép lưu thông sau 18 giờ 00.

4. Giao Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức các trạm, chốt để ngăn cách và tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ các tuyến đường liên phường việc chấp hành quy định tại khu dân cư, trên đường phố và xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối người thi hành công vụ. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh lây lan, gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng tiến hành khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)

– Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; (để báo cáo)

– Bộ Y tế; (để báo cáo)

– Thường trực Thành ủy; (để báo cáo)

– Thường trực HĐND TP;

– TTUB: CT, các PCT;

– Văn phòng Thành ủy;

– Trung tâm Báo chí;

– VPUB: CVP, các PCVP;

– Phòng VX, TH;

– Lưu: VT, Vnga (VX)

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong