Xác định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Xác định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

       Xác định thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm

Trên thực tế thì việc xác định giá trị của danh dự, nhân phẩm, uy tín bằng tiền là một điều không thể, bởi lẽ, đối với những thứ có giá trị nhân thân thì không thể nào xác định được bằng tiền. Nhưng việc này không có nghĩa là việc người khác thực hiện hành vi xâm phạm đến những giá trị này mà gây ra thiệt hại thì những thiệt hại mà chủ thể bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín phải gánh chịu bao gồm cả thiệt hại vật và tổn thất tinh thần.  Rõ ràng, hậu quả mà chủ thể bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín phải gánh chịu cũng rất nghiêm trọng. Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm gồm có thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân bị xâm phạm. Thiệt hại do danh dự, uy tín của tổ chức bị xâm phạm được quy định trực tiếp tại Điều 592 Bộ luật Dân sự năm 2015, cụ thể:

“Thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm bao gồm:

  • a) Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại;
  • b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
  • c) Thiệt hại khác do luật quy định.”

    1. Chi phí hợp lý để hạn chế, khắc phục thiệt hại bao gồm:

Chi phí cần thiết cho việc thu hồi ấn phẩm có nội dung xúc phạm danh dự; nhân phẩm; uy tín của người bị thiệt hại.

Chi phí cho việc thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm.

Tiền tàu, xe đi lại, thuê nhà trọ (nếu có) theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí để yêu cầu cơ quan chức năng xác minh sự việc.

Cải chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chi phí tổ chức xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người bị thiệt hại.

Các chi phí thực tế cần thiết khác để hạn chế khắc phục thiệt hại (nếu có)

  1. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút

Nếu trước khi danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm, người xâm phạm có thu nhập thực tế, nhưng do danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm; người bị xâm phạm phải thực hiện những công việc để hạn chế, khắc phục thiệt hại, nên khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút đó.

Việc xác định thu nhập thực tế của người bị xâm phạm và việc xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút của người bị xâm phạm được thực hiên theo hướng dẫn tại tiểu mục 1.2 mục 1 Phần II này.

  1. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm

Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị xâm phạm.

Trong mọi trường hợp khi danh dự; nhân phẩm; uy tín bị xâm phạm, người bị xâm phạm được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần.

Căn cứ vào hướng dẫn theo Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị xâm hại.

Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào hình thức xâm phạm (bằng lời nói hay đăng trên báo viết hay báo hình…); hành vi xâm phạm; mức độ lan truyền thông tin xúc phạm.

Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận.

Nếu không thỏa thuận được thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần; nhưng tối đa không quá 10 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu các thông tin hữu ích về pháp luật.
Với tiêu chí:
+ Luôn luôn “Tận Tâm”
+ Giữ trọn “Chữ Tín”
+ Đem lại “Hiệu Quả” tối ưu nhất
Với dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại trực tuyến, chúng tôi mong muốn được góp phần nhỏ bé để tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, đưa từng quy định, đưa dịch vụ Luật sư đến mọi người – mọi nhà!
Chúng tôi mong muốn bất cứ người dân nào, khách hàng nào cũng có thể sử dụng dịch vụ pháp lý, dịch vụ Luật sư, kể cả là những người ít có điều kiện nhất, xa xôi một cách tốt nhất, kịp thời nhất!
Thông tin chi tiết: https://luathasonbinh.vn/
Fanpages: https://www.facebook.com/hasonbinhlaw…
Hotline: 19006193