Tài chính của Công đoàn cơ sở

Tài chính của Công đoàn cơ sở là gì? Các khoản chi tài chính tại công đoàn cơ sở bao gồm những khoản nào? Bài viết dưới đây sẽ làm rõ các vấn đề này.

khoan chi tai chinh

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Công Đoàn 2012;
 • Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
 • Nghị định 191/2013/NĐ -CP quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;
 • Quyết định 5692/QĐ – TLĐ năm 2022 quy định về việc ban hành chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp;
 • Quyết định 4290/QĐ – TLĐ năm 2022 về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại Công đoàn cơ sở.

1. Nguồn thu của CĐCS:

Điều 26 Luật Công đoàn 2012 và Điều 4 Quyết định 4290/QĐ -TLĐ năm 2022 quy định về nguồn thu của CĐCS như sau:

 • Đoàn phí công đoàn do Đoàn viên đóng (Mức đóng là 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở);
 • Kinh phí công đoàn do HTX đóng (Mức đóng là 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ);
 • Ngân sách nhà nước hỗ trợ;
 • Các nguồn thu khác từ hoạt động: văn hoá, thể thao, kinh tế,..; Từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân; tiền lãi gửi ngân hàng, kho bạc (nếu có); Tiền thanh lý, nhượng bán tài sản; tiền thu hồi từ các khoản chi sai chế độ từ nguồn tài chính công đoàn đã quyết toán và được cấp có thẩm quyền phê duyệt…

2. Nguyên tắc sử dụng và phân bổ các khoản chi từ quỹ công đoàn

Nguyên tắc sử dụng quỹ công đoàn được quy định như sau: CĐCS được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn; 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của HTX. Và được phân bổ như sau:

2.1. Đối với nguồn thu là đoàn phí công đoàn:

Nguồn thu từ đoàn phí công đoàn sẽ được sử dụng để chi các khoản chi sau đây:

 • 45% nguồn thu đoàn phí công đoàn để chi lương, phụ cấp cho cán bộ CĐCS;
 • 40% nguồn thu đoàn phí công đoàn để chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn;
 • 15% nguồn thu đoàn phí công đoàn để chi cho các khoản chi khác.

  2.2. Đối với nguồn thu là kinh phí công đoàn:

  Nguồn thu từ kinh phí công đoàn sẽ được sử dụng để chi các khoản chi sau đây:

  • 60% nguồn thu kinh phí công đoàn để chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và NLĐ;
  • 25% nguồn thu kinh phí công đoàn để chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và BLĐ;
  • 15% nguồn thu kinh phí công đoàn chi quản lý hành chính.

  2.3. Đối với các nguồn thu khác:

  CĐCS quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi, mức chi và đối tượng CĐCS được phép bổ sung ngoài các đối tượng đã được quy định.

3. Các khoản chi cụ thể tại CĐCS

Điều 6 Quyết định 4290/QĐ -TLĐ năm 2022 quy định các khoản chi tài chính tại công đoàn cơ sở bao gồm:

 • Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đoàn viên và người lao động
 • Chi cho hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn, NLĐ

+  Chi các hoạt động tư vấn hỗ trợ công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động, đơn giá tiền lương, quy chế trả lương, thưởng; nội quy lao động, quy chế, thỏa thuận khác; thương lượng tập thể, ký kết, phổ biến và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể;..

+. Chi các hoạt động tư vấn cho người lao động về pháp luật lao động, công đoàn, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật khác có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

+ Chi các hoạt động tư vấn bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở bị người sử dụng lao động phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập hoặc hoạt động công đoàn.

+  Chi các hoạt động khởi kiện, tham gia giải quyết tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân.

+  Chi các hoạt động giúp công đoàn cơ sở tổ chức, lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

+  Chi các hoạt động phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường theo Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn.

+ Chi các hoạt động tổ chức hội thảo chuyên đề về quan hệ lao động; các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động; tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động.

 • Chi hỗ trợ du lịch, nghỉ dưỡng: Phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia kinh phí để tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động đi du lịch, nghỉ dưỡng.
 • Chi thăm hỏi, trợ cấp:

+ Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn.

Chi thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau, thai sản, tai nạn, gia đình có việc hiếu (cha, mẹ đẻ hoặc bên vợ, bên chồng; vợ; chồng; con) và việc hỉ, việc hiếu của đoàn viên công đoàn.

Chi thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên nhân dịp lễ, tết…; ngày thành lập tổ chức Công đoàn 28/7; tặng quà sinh nhật cho đoàn viên công đoàn; tặng quà cho cán bộ công đoàn khi thôi không tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở.

+ Chi trợ cấp đoàn viên công đoàn và người lao động.

Chi trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do tai nạn lao động, tai nạn do rủi ro, bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, mắc bệnh hiểm nghèo, ảnh hưởng chất độc màu da cam gây tổn thất về sức khỏe hoặc tài sản.

Mức chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn và đối tượng không phải là đoàn viên công đoàn do công đoàn cơ sở quy định.

 • Chi động viên, khen thưởng

+ Chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

+ Chi khen thưởng người lao động đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

+ Chi khen thưởng con của đoàn viên công đoàn và người lao động đạt thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện (giỏi, xuất sắc) tùy từng đơn vị, ban chấp hành công đoàn cơ sở ban hành quy định cụ thể về đối tượng con đoàn viên, người lao động được khen thưởng.

+ Chi phối hợp tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu.

+ Chi khen thưởng hoạt động chuyên đề, khen thưởng công tác thu tài chính theo quy định của Tổng Liên đoàn.

 • Chi đào tạo

+ Chi thù lao giảng viên, bồi dưỡng học viên, nước uống, tài liệu, thuê hội trường, trang thiết bị phục vụ lớp học và các khoản chi hành chính khác của các lớp bồi dưỡng tập huấn kỹ năng nghiệp vụ do công đoàn cơ sở tổ chức.

+ Chi tiền mua tài liệu, tiền công tác phí cho đoàn viên công đoàn và người lao động do công đoàn cơ sở cử đi dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

+ Chi phối hợp tổ chức học bổ túc văn hóa, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

+ Chi hỗ trợ cho nữ có con dưới 36 tháng tuổi được công đoàn cơ sở cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

 • Chi tuyên truyền, vận động đoàn viên và NLĐ
 • Chi tuyên truyền, vận động;

+ Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chuyên đề An toàn vệ sinh lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động… phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

+ Chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

 • Chi phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh:

+ Chi mua sách, báo, tạp chí, ấn phẩm của tổ chức công đoàn như: Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Chuyên đề An toàn vệ sinh lao động và sách, ấn phẩm của Nhà Xuất bản Lao động… phục vụ cho công tác tuyên truyền, giáo dục của công đoàn cơ sở.

+ Chi cho các hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật chung và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Chi tiền giấy, bút, thù lao cho các hoạt động tuyên truyền trên bảng tin, phát thanh, báo tường, mạng thông tin của công đoàn cơ sở.

 • Chi tổ chức phong trào thi đua

+ Chi phối hợp tổ chức phát động thi đua; hội nghị sơ kết, tổng kết thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

+ Chi tổ chức gặp mặt, tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong các phong trào thi đua, các hoạt động chuyên đề của công đoàn.

+ Chi tổ chức hội thi cán bộ công đoàn giỏi.

 • Chi tổ chức hoạt động văn hoá, thể thao

+ Chi hỗ trợ hoạt động phong trào xây dựng đơn vị văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội cho đoàn viên công đoàn và người lao động; chi hỗ trợ cho người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao; chi khen thưởng tổng kết hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội của công đoàn cơ sở.

+ Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

+ Chi bồi dưỡng cho Ban tổ chức, vận động viên, diễn viên tham gia hội diễn văn nghệ, thi đấu thể thao do công đoàn cơ sở và công đoàn các cấp trên cơ sở tổ chức; chi khen thưởng tập thể, cá nhân đạt giải trong các cuộc hội diễn, hội thao do công đoàn cơ sở tổ chức.

 • Chi tuyên truyền các hoạt động về giới và bình đẳng giới

+ Chi cho các hoạt động tuyên truyền về giới, bình đẳng giới và lồng ghép giới các hoạt động về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.

+ Chi hỗ trợ mua đồ dùng, thiết bị mẫu giáo, nhà trẻ tại đơn vị (nếu có); hỗ trợ đoàn viên và người lao động có con gửi nhà trẻ, học mẫu giáo.

+ Chi tuyên truyền, tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Dân số 26/12.

+ Chi hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, Câu lạc bộ nữ công cơ sở, hội thi cán bộ nữ công giỏi, hội thi chuyên đề nữ công, phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà.

 • Chi đại hội CĐCS bao gồm: trang trí, khánh tiết, in tài liệu, nước uống,…
  • Chi quản lý hành chính
 • Hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ CĐCS,…
 • Chi mua văn phòng phẩm, tài sản, dụng cụ làm việc,…
 • Chi phương tiện vận tải: thuê phương tiện vận tải, phí, lệ phí cầu phà,…
  • Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương

Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương: Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương của công đoàn cơ sở thực hiện theo Quyết định 5692/QĐ -TLĐ năm 2022.

 • Các khoản chi khác
 • Chi phối hợp hoạt động với các Tổ chức chính trị – xã hội khác,…
 • Chi cho các công việc hoàn thiện các thủ tục để đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên đây là chia sẻ của Luật Hà Sơn Bình về tài chính  và các khoản chi tại công đoàn cơ sở. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ hữu ích cho bạn đọc trong việc tham khảo và áp dụng pháp luật. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 19006193 để được giải đáp sớm nhất.