Hướng dẫn hồ sơ Hỗ trợ tiền thuê nhà Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

(Luật Hà Sơn Bình) Để được nhận khoản Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Luật Hà Sơn Bình sẽ hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho quý bạn đọc qua bài viết dưới đây.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định 08.2022.QĐ-Ttg
Hướng dẫn nộp hồ sơ Hỗ trợ tiền thuê nhà Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

1. Thủ tục Hỗ trợ cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Bước 1: Xác nhận danh sách hỗ trợ

 • Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị theo Mẫu số 01 đến người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản ánh cần tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ trong hai ngày làm việc.

 • Người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 (lập danh sách theo từng tháng nhưng có thể xác nhận gộp 2-3 tháng)đến cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bước 2: Duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

 • Sau khi Cơ quan BHXH xác nhận, Người sử dụng lao động nộp mẫu số 02 đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
 • Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
 • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

2. Thủ tục Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động

Bước 1: Xác nhận danh sách hỗ trợ:

 • Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị theo Mẫu số 01 đến người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động tổng hợp danh sách theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản ánh cần tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ trong hai ngày làm việc.

 • Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.
 • Cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Bước 2: Duyệt hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà

 • Sau khi Cơ quan BHXH xác nhận, NSDLĐ nộp mẫu số 03 đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.
 • Thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.
 • Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Lưu ý:

 • Trường hợp NSDLĐ là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.
 • Trường hợp có NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, NLĐ mới tuyển dụng và có hợp đồng lao động nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc thì hồ sơ đề nghị hỗ trợ cần có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm NSDLĐ lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trên đây là những hướng dẫn về hồ sơ Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc bạn vui lòng liên hệ Hotline: 1900 6193  để được các Luật sư giải đáp.

——————————-

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ SƠN BÌNH

 Địa chỉ VP: Đường du lịch Chùa Trầm, Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tp Hà Nội.

 Hotline: 1900 6193

 Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com