Chủ thể có quyền góp vốn thành lập và quản lý Công ty

Luật Hà Sơn Bình – Hiện nay, số lượng công ty thành lập nên rất nhiều, nhưng có phải trường hợp nào cũng được góp vốn thành lập và quản lý Công ty hay không? Luật Hà Sơn Bình đã có bài viết chia sẻ dưới đây.

Trường hợp không được thành lập và quản lý công ty

Tổ chức và cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, loại trừ những trường hợp sau:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
 • Cá nhân làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.
 • Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

chu the co quyen gop von thanh lap va quan ly cong ty

Trường hợp không được góp vốn vào Công ty

Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trừ các trường sau đây:

 • Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Luật Phòng chống tham nhũng.

Khái niệm “thu lợi riêng” được Luật quy định như sau: Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào một trong các mục đích sau đây:

 • Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả những người là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ, quân nhân….;
 • Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;
 • Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

1.chu the co quyen gop von thanh lap va quan ly cong ty

Các trường hợp xử lý phần vốn góp trường hợp đặc biệt

Đối với những trường hợp đặc biệt, phần vốn góp sẽ được xử lý như sau:

– Trường hợp thành viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của thành viên đó trong công ty được thực hiện thông qua người đại diện.

– Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty khi:

 • Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty; 
 • Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định trên thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

– Thành viên công ty là cá nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện một số hoặc tất cả quyền và nghĩa vụ của mình.

– Thành viên công ty là cá nhân bị Tòa án cấm hành nghề, làm công việc nhất định hoặc là pháp nhân thương mại bị Tòa án cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của công ty thì thành viên đó không được hành nghề, làm công việc đã bị cấm tại công ty đó hoặc công ty tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án.

Trên đây là những chia sẻ của Luật Hà Sơn Bình về việc góp vốn thành lập và quản lý công ty đối với doanh nghiệp theo quy định mới nhất. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc bạn vui lòng liên hệ hotline: 1900 6193 để được các Luật sư giải đáp.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Luật Hà Sơn Bình

—————————

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 68 Bắc Sơn (Km20+500), TDP Bắc Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

VP: Số 22, ngõ 20, Nguỵ Như Kom Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900.6193

Email: hasonbinhlawfirm@gmail.com