Các thủ tục về việc cấp sổ đỏ online

Cấp sổ đỏ online là một trong những nội dung đáng ý của Nghị định 10/2023/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Vậy quy định này cụ thể như thế nào? Hãy cùng Luật Hà Sơn Bình tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
cấp sổ đỏ online

Người dân được cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5/2023

Cụ thể, tại khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) về thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử. Điều này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

Theo nghị định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai sẽ có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ, dựa trên điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ việc thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử. Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có trách nhiệm tuân thủ các trình tự và thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho các bên liên quan.

Trong khi đó theo quy định hiện hành tại khoản 6 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) thì: Căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 148/2020/NĐ-CP) có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, so với hiện hành thì tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung thêm quy định về thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử (cấp sổ đỏ online). Theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, được Chính phủ ban hành ngày 3/4/2023 thì người dân, doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ online từ ngày 20/5 tới.

Thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online như thế nào?

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên môi trường điện tử thực hiện như sau:

+ Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; 

Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

+ Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính Giấy chứng nhận đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

+ Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận. Tuy nhiên, hình thức này chỉ áp dụng cho trường hợp nêu trên và không áp dụng cho các trường hợp khác.

Quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Tại khoản 7 và khoản 8 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP) đã bổ sung quy định về trách nhiệm khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai như sau:

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP) chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai và các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ của thành phần hồ sơ; cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai chịu trách nhiệm thực hiện đúng thẩm quyền và thời gian theo quy định của pháp luật, không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

– Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu thực hiện thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Những thuận lợi và vướng mắc khi thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ online

Thuận lợi

Trước đây, khi làm thủ tục cấp sổ đỏ, người dân mất rất nhiều thời gian cho việc đi lại bổ sung giấy tờ và hoàn thành các thủ tục pháp lý. Thời gian chờ đợi để có sổ phải kéo dài vài tháng do vướng mắc thông tin, giấy tờ. Chính vì vậy, việc cấp sổ đỏ online có thể sẽ giúp người dân giảm thiểu bất cập, tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí.

Hiện nay cũng nhiều ban ngành, cơ quan đã thực hiện làm một số thủ tục đơn giản bằng phương pháp online. Đơn cử như hoạt động cấp sổ đỏ cho người dân đã được một số văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục lấy số thứ tự, hẹn ngày, giờ đến giải quyết trên nền tảng online. Làm sổ đỏ online sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, việc triển khai các thủ tục cấp sổ đỏ online trong thời đại công nghệ số là vô cùng cần thiết.

Hiện nay người dân khi làm sổ đỏ phải đến trực tiếp các cơ quan để làm thủ tục, do số lượng đông nên đôi khi phải xếp hàng, chờ đợi rất tốn thời gian. Chính vì vậy, làm thủ tục cấp sổ đỏ online hiện nay là một vấn đề cần thiết phải triển khai. Khi làm sổ đỏ online sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và minh bạch trong quá trình hoàn thiện hồ sơ hoặc bổ sung giấy tờ.

Với thủ tục cấp sổ đỏ online, người dân, doanh nghiệp có nhu cầu cấp sổ đỏ không mất công đi lại để nộp hồ sơ, không phải chờ đợi giải quyết thủ tục tại cơ quan hành chính nhà nước, nhưng cán bộ giải quyết thủ tục sẽ vất vả hơn trong khâu tiếp nhận, phân loại và thẩm định các hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ.

Vướng mắc

Nhiều người dân cũng lo sợ bộ phận tiếp nhận thông tin sẽ có những sai số, nhầm dữ liệu đối với thông tin thửa đất, thông tin cá nhân.

Mặc dù quy trình cấp sổ đỏ online sẽ giúp ích và tiết kiệm nhiều thời gian cho người dân nhưng cũng đem lại những rắc rối và khó khăn nhất định cho những người yếu về công nghệ.

Bản thân những người thạo về công nghệ khi làm sổ đỏ online sẽ rất tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên những người không thạo về công nghệ, hoặc ít được tiếp xúc với công nghệ thì khi làm tất cả các thủ tục online sẽ cũng không thật thuận tiện.

Đối với các dịch vụ công, đặc biệt liên quan đến giấy tờ và phải chứng thực nhiều như sổ đỏ thì không thể hoàn thiện trong ngày một ngày hai. Khi đưa mô hình làm sổ đỏ online vào làm thực tế thì chắc chắn phải mất một thời gian để hệ thống hoàn thiện phù hợp, cũng như về phía người dân cũng cần một khoảng thời gian để tiếp xúc và làm quen.

Như vậy, có thể thấy việc thực hiện quy trình cấp sổ đỏ online trong thời gian đầu sẽ có nhiều bất cập và vướng mắc, tuy nhiên khi triển khai đồng bộ và có hiệu quả thì sẽ đem lại rất nhiều ưu điểm, thuận tiện cho người dân.