Thời Sự Pháp Luật

Bảo vệ dữ liệu cá nhân với nghị định số 13/2023

01/08/2023 565 Lượt xem

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ -CP  (“Nghị định 13”) về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024. Hãy ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Sử dụng Căn Cước Công Dân để đăng ký xe từ 15/8/2023

30/07/2023 931 Lượt xem

Từ 15/8/2023, người dân phải sử dụng CCCD để đăng ký xe Theo chính sách mới từ 15/8/2023, người dân không còn được đăng ký xe bằng CMND? Giấy tờ ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

Biển số theo mã định danh của chủ xe từ ngày 15.8.2023

28/07/2023 993 Lượt xem

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý như biển số định ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

27/07/2023 817 Lượt xem

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 Bộ luật số 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao ...

Xem chi tiết

Bản Tin Hoạt Động

Di sản thừa kế thuộc tài sản tranh chấp trong vụ án khác

25/07/2023 1457 Lượt xem

Cách xử lý khi di sản thừa kế là tài sản tranh chấp trong vụ án khác, trước hết cần xác định về di sản thừa kế bị tranh chấp còn thời hiệu để ...

Xem chi tiết

Bản Tin Pháp Luật Doanh Nghiệp

Thực hiện Giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho cổ đông của Công ty cổ phần.

24/07/2023 1154 Lượt xem

Thực hiện Giảm vốn điều lệ và thanh toán tiền cho cổ đông của Công Ty cổ phần. Theo quy định pháp luật, công ty có thể được giảm vốn điều lệ, tuy ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

22/07/2023 772 Lượt xem

 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: ...

Xem chi tiết

Chưa phân loại

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

20/07/2023 774 Lượt xem

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015 Bộ luật số 95/2015/QH13 quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, ...

Xem chi tiết

Văn bản pháp luật

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

15/07/2023 425 Lượt xem

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Bộ luật số 91/2015/QH13 quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về ...

Xem chi tiết